Mowa Nienawiści

Mowa Nienawiści Dorota Nieznalska

kadr z filmu

tytuł: Mowa Nienawiści
rok: 2011
wymiary: czas: 4 min./pętla
technika: film wideo, bez dźwięku
opis: Film pt.: Mowa Nienawiści, jest jedną z kilku realizacji w ramach badań nad przemocą w przestrzeni publicznej. W dzielnicy Gdańska, we Wrzeszczu znalazłam na murze napis : Twój Honor Twoja Rasa – napisany dość specyficznie. Krótki statyczny obraz wideo, jest swoistą analizą tego konkretnego napisu. Przypuszczalnie autorami napisu byli członkowie ONR. Wideo ujawnia strukturę zaszyfrowania symbolu faszystowskiego w znalezionym napisie.

Projekt badawczy, pt.: Mowa Nienawiści,  dotyczy analizy konkretnych przypadków tzw.: mowy nienawiści - odnalezionych w przestrzeni publicznej Gdańska. Skupiłam się szczególnie na subkulturach, czy grupach społecznych, do których należą kibice – Ultras, czy organizacje typu: Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny działające zwłaszcza na terenie Trójmiasta. Młodzież Wszechpolska (MW) oraz Obóz Narodowo-Radykalny (ONR) są organizacjami odwołującymi się do tradycji nacjonalistycznej, która w historii minionego wieku zapisała się jako dążąca do eliminacji z obszaru społecznej wspólnoty, czy przestrzeni publicznej osób narodowości niepolskiej, mniejszości narodowych, (zwłaszcza Żydów) innych orientacji seksualnych itp. Z racji swych skrajnych poglądów, odwołań narodowo-katolickich, nienawistnych deklaracji i bardzo agresywnych zachowań inną grupą oprócz tu wymienionych, a która wyjątkowo mnie interesuje są kibice (Ultras) Lechii Gdańsk.

 

© Dorota Nieznalska 2009 - 2023 | polityka prywatności

wdrożenie strony www: Brandrei.com